Nie znaleziono ofert dla wybranych filtrów.

szafa marzenas1985

marzenas1985 :: pomorskie
zweryfikowana
pomorskie
na Szafie od: 05.2009
ostatnio na Szafie: 24-08-2017

O mnie

JESTEŚMY LEGALNIE DZIAŁAJĄCĄ FIRMĄ

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe warunki naszych transakcji:

1) Przedmiotem transakcji na naszych aukcjach jest usługa pośrednictwa w zakupie prezentowanego na danej aukcji towaru od sprzedawcy mającego siedzibę w Chińskiej Republice Ludowej na ninieszych warunkach:

a. Towar - xxxx
b. Cena towaru (bez prowizji ....) - xxxx
c. Sposób dostawy: poczta
d. Termin dostawy: od 15 do 35 dni roboczych

2) 2M MModneCiuszki nie jest sprzedawcą prezentowanych w transakcjach towarów.

3) Umowa sprzedaży prezentowanych towarów jest zawierana bezpośrednio między kupującym, a sprzedawcą mającym siedzibę w Chińskiej Republice Ludowej, co oznacza, że kupujący staje sie bezpośrednim importerem towaru, z czym z kolei mogą się wiązać dla niego dodatkowe obowiązki, w tym obowiązki podatkowe ( w tym związane z opłatami celnymi) wynikające z dokonania zakupu spoza terytorium Rzeczypospololitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

4) Usługa pośrednictwa świadczona jest przez 2M Michał Świderek MModneCiuszki w imieniu i na rzecz kupującego.

5) Usługa pośrednictwa jest odpłatna. Wartość transakcji obejmuje wynagrodzenie 2M MModneCiuszki z tytułu usługi pośrednictwa (prowizję) oraz cenę twoaru, która 2M MModneCiuszki uiści sprzedawcy w imieniu kupującego. Na prośbę kupującego 2M MModneCiuszki wystawi fakturę sprzedawców zwolnionych podmiotowo z podatku VAT na kwotę usługi pośrednictwa.

6) Wysokość prowizji uzależniona jest od każdej transakcji.

7) Termin realizacji usługi pośrednictwa przez 2M MModneCiuszki wynosi od 15 do 35 dni roboczych. Realizacja umowy pośrednictwa następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez 2M MModneCiuszki kwoty stanowiącej wartość transakcji (cena towaru oraz prowizja). Termin realizacji usługi nie jest jednoznaczny z terminem dostawy zakupionego przez kupującego towaru - który podany jest w opisie transakcji.
W rzadkich przypadkach zastrzegamy możliwość braków magazynowych -> informację taką otrzymają Państwo wtedy najpóźniej 2 dni robocze po dokonaniu wpłaty

8) 2M MModneCiuszki informuje, iż zgodnie z art.38 pkt. 1 - prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie uslug, jeżeli przedsiębiorca wykonał usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełeniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

9) Wszystkie sprzedawane przedmioty są nowe.

10) Ze względu na specyfikę naszej działalności nie ma możliwości wysyłki za pobraniem a każdy przedmiot wysyłany jest w osobnej przesyłce, w związku z czym cenę przesyłki trzeba doliczyć do każdej zakupionej rzeczy.

11) Każda przesyłka jest ubezpieczona w 100% wartości - jeżeli przedmiot nie dotrze do Państwa w ciągu 65 dni zwracamy pieniądze.

12) Przesyłka jest dostarczona finalnie przez pocztę polską i widnieje w rejestrze.

13) Opłaty celne:
W przypadku zamówień na własny użytek cło i VAT nie występują: Zgodnie z postanowieniami art. 23 i art. 24 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości (wysyłki komercyjne, np. rzeczy zmówione przez internet - zamówienie wysyłkowe) wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie. Za „towary o niewielkiej wartości” uważa się towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EUR na przesyłkę. W przypadku nieodebrania przesyłki w terminie lub w przypadku odmowy jej przyjęcia , przesyłka wraca do nadawcy, w tym przypadku kupujący zostaje obciążony kosztami przesyłki zwrotnej oraz ewentualnymi kosztami ponownej wysyłki do adresata.

14) Zwrot towaru jest możliwy w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki tylko i wyłącznie poprzez i na podstawie umowy odkupienia przez 2M MModneCiuszki

15) Nie odpowiadamy za nieodebranie przesyłki przez klienta po podwójnym awizo z poczty.

16) W przypadku jeżeli produkt nie spełniałby Państwa oczekiwań, zdarzył się być wadliwy itp. prosimy o natychmiastowy kontakt, na pewno rozwiążemy sytuację z korzyścią dla kupującego. Więc przed wystawieniem komentarza niezadowalającego prosimy o kontakt, jesteśmy tutaj dla klientów i zależy nam na ich zadowoleniu.